Wat levert coaching mij als werkgever op?

Uit onderzoek is gebleken dat 96% van de medewerkers een verbetering in mentaal welzijn ervaart. Ook zie je dat bij 78% van de medewerkers de medewerkerstevredenheid omhoog gaat.