Blog

Wat bepaalt het succes van coaching?

Wanneer gaat iemand naar een coach? En wat bepaalt vervolgens het succes van coaching? Uit onderzoek en uit ervaring blijkt  dat meer te zijn dan alleen een goede coach.

Stress- en loopbaanvragen spannen de kroon

Laten we beginnen met de reden waarom iemand überhaupt een coach inschakelt. Volgens onderzoek* spannen twee thema’s hier de kroon: stress (30%) en het vinden van passend werk (30%). Daarna zijn een verstoorde werk-privé balans (24%), assertiviteit en het stellen van grenzen (20%) en milder worden naar jezelf en je omgeving (18%) aanleiding voor een coachtraject.

Intrinsieke motivatie

Uitgangspunt voor ieder coachtraject is dat je iets wilt veranderen. Soms zijn nieuwe inzichten hiervoor voldoende, maar vaak moet jezelf op verschillende punten ook in actie komen. Dat kan gepaard gaan met oefenen van nieuw gedrag, huiswerk uitvoeren of feedback vragen van je omgeving. Iets veranderen lukt alleen als je dat zelf ook echt wil. Noem het je intrinsieke motivatie. Coaching waarbij medewerkers door hun werkgever naar een coach worden gestuurd – zonder dat ze dit zelf echt willen – is gedoemd om te mislukken (onderzoek Vrije Universiteit Amsterdam).

Een helder doel

Iedere intake van een coachtraject start met het bepalen van een doel. Wat wil iemand veranderen, bereiken of realiseren? Hoe concreter en duidelijker dit is geformuleerd, des te groter de slagingskans van het coachtraject. Het klinkt heel eenvoudig, formuleren van een doel. Maar vraag het eens aan coaches, het is het meest ingewikkelde en cruciale in coaching. Werken aan een doel dat niet van jou is, of niet helemaal klopt, heeft geen enkele toegevoegde waarde. Een goede coach helpt je met een coachdoel te formuleren dat haalbaar en lonkend is.

Positief

Een lonkend coachdoel kun je vertalen als positief. Belangrijk, want onze hersenen kunnen volgens onderzoek (Cape Western Reserve University) beter uit de voeten met verlangens en dingen die goed gaan in het leven dan met negatieve gedachtes en het woordje ‘niet’. Positiviteit van zowel het geformuleerde doel als van de coach zelf werkt effectief als je daadwerkelijk iets wilt veranderen.

Resultaat

Voldoet het traject aan bovenstaande voorwaarden en heb je een coach gevonden met wie het klikt, dan is de volgende vraag wat levert coaching je nu werkelijk op? Wanneer spreek je over een succes in coaching? Ook hier is veel onderzoek naar gedaan. Hebben we het over de werkvloer, dan komt in alle onderzoeken duidelijk naar voren dat coaching een positieve invloed heeft op de individuele, maar zeker ook op de teamprestaties, op iemands attitude en op zijn of haar welbevinden. Coaching wordt gezien als teken dat je zelf regie neemt over je leven en je toekomst. Investeren in een coach, is investeren in jezelf. Samengevat zijn de 5 meest genoemde effecten van coaching:

  • Je bereikt je doelen sneller
  • Je blinde vlekken worden zichtbaar
  • Je wordt zelfredzamer
  • Je gaat gestructureerd aan de slag
  • Je investeert in jezelf

Coaching voor jouw medewerkers of jezelf?

Wil jij meer informatie over coaching voor je medewerker(s)? Wij sturen je graag vrijblijvend meer informatie toe of plannen een moment in om te overleggen of kort kennis te maken.

Ja, ik ontvang graag meer informatie